Post Office RD Account in Marathi |  पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट (बचत आवर्ती ठेव खाते) मराठीत 

Post Office RD ( Reccuring Desposit ) Account in Marathi |  पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट (बचत आवर्ती ठेव खाते) मराठीत 

post office rd account

 ५.८% प्रतिवर्ष (तिमाही चक्रवाढ)

 दरमहा किमान INR 100/- किंवा INR 10/- च्या पटीत कोणतीही रक्कम.  कमाल मर्यादा नाही.

 ठळक वैशिष्ट्ये:-

 (a) कोण उघडू शकते 

 (i) एकच प्रौढ

 (ii) संयुक्त खाते (3 प्रौढांपर्यंत) (संयुक्त अ किंवा संयुक्त ब)

 (iii) अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने पालक

 (iv) अस्वस्थ मनाच्या व्यक्तीच्या वतीने पालक

 (iv) 10 वर्षांवरील अल्पवयीन त्याच्या स्वत:च्या नावावर.

 टीप:- कितीही खाती उघडता येतात.

 (b) ठेवी :-

 (i) खाते रोख/चेकद्वारे उघडले जाऊ शकते आणि चेकच्या बाबतीत जमा करण्याची तारीख ही चेक क्लिअरन्सची तारीख असेल.

 (ii) मासिक ठेवीसाठी किमान रक्कम रु.  100 आणि त्याहून अधिक किमान रु च्या पटीत.  10.

 (iii) कॅलेंडर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत खाते उघडल्यास, त्यानंतरची ठेव महिन्याच्या 15 व्या दिवसापर्यंत केली जाईल.

 (iv) त्यानंतरची ठेव महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापर्यंत केली जाईल, जर खाते कॅलेंडर महिन्याच्या 16 व्या दिवशी आणि शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसाच्या दरम्यान उघडले असेल.

 (c)डिफॉल्ट:-

 (i) त्यानंतरची ठेव एका महिन्यासाठी विहित दिवसापर्यंत न ठेवल्यास, प्रत्येक डिफॉल्ट महिन्यासाठी डीफॉल्ट शुल्क आकारले जाईल, 100 रुपये मूल्याच्या खात्यासाठी डीफॉल्ट @ 1 रुपये आकारले जातील (इतर मूल्यांसाठी प्रमाण रक्कम) आकारले जाईल.

 (ii) जर कोणत्याही आरडी खात्यामध्ये मासिक डिफॉल्ट असेल तर, ठेवीदाराला प्रथम डीफॉल्ट शुल्कासह डीफॉल्ट मासिक ठेव भरावी लागेल आणि नंतर चालू महिन्याची ठेव भरावी लागेल.

 (ii) 4 नियमित डिफॉल्टनंतर, खाते बंद केले जाते आणि 4थ्या डीफॉल्टपासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्जीवित केले जाऊ शकते परंतु या कालावधीत खाते पुनरुज्जीवित न केल्यास, अशा खात्यात आणखी कोणतीही रक्कम ठेवता येणार नाही आणि खाते बंद झाले.

 (iii) मासिक ठेवींमध्ये चारपेक्षा जास्त डिफॉल्ट नसल्यास, खातेदार त्याच्या पर्यायाने, डिफॉल्ट्सच्या संख्येइतक्या महिन्यांनी खात्याचा मॅच्युरिटी कालावधी वाढवू शकतो आणि विस्तारित कालावधीत डिफॉल्ट हप्ते जमा करू शकतो.

 (d) आगाऊ ठेव:-

 (i) जर RD खाते बंद केले नसेल तर खात्यात 5 वर्षांपर्यंत आगाऊ ठेव ठेवता येईल.

 (ii) किमान 6 हप्त्यांच्या आगाऊ ठेवीवर सवलत (महिन्याच्या ठेवीसह), रु.  100 मूल्यांची सूट रु.  6 महिन्यांसाठी 10, रु.  12 महिन्यांसाठी 40

 (iii) आगाऊ जमा खाते उघडण्याच्या वेळी किंवा त्यानंतर केव्हाही केले जाऊ शकते.

 (e)कर्ज:-

 (i) 12 हप्ते जमा केल्यानंतर आणि खाते 1 वर्षासाठी चालू ठेवल्यानंतर खाते बंद न करता ठेवीदार खात्यातील शिल्लक क्रेडिटच्या 50% पर्यंत कर्जाची सुविधा घेऊ शकतो.

 (ii) कर्जाची परतफेड एकरकमी किंवा समान मासिक हप्त्यांमध्ये करता येते.

 (iii) कर्जावरील व्याज हे RD खात्यावर 2% + RD व्याज दर लागू होईल.

 (iv) पैसे काढण्याच्या तारखेपासून परतफेडीच्या तारखेपर्यंत व्याजाची गणना केली जाईल.

 (v) मुदतपूर्तीपर्यंत कर्जाची परतफेड न झाल्यास, आरडी खात्याच्या परिपक्वता मूल्यातून कर्ज आणि व्याज वजा केले जाईल.

 टीप:- संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये पासबुकसह कर्ज अर्ज सादर करून कर्ज घेतले जाऊ शकते

 (f) अकाली बंद होणे :-

 (i) संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये विहित अर्ज सबमिट करून खाते उघडल्याच्या तारखेपासून 3 वर्षांनी आरडी खाते मुदतीपूर्वी बंद केले जाऊ शकते.

 (ii) PO बचत खात्यावरील व्याज दर लागू होईल जर खाते मुदतपूर्व एक दिवस आधी बंद केले असेल.

 (iii) ज्या कालावधीसाठी आगाऊ ठेवी केल्या गेल्या आहेत तोपर्यंत खाते अकाली बंद करण्याची परवानगी नाही.

 (g) परिपक्वता :-

 (i) उघडल्याच्या तारखेपासून 5 वर्षे (60 मासिक ठेवी).

 (ii) संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये अर्ज देऊन खाते आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवता येईल.  विस्तारादरम्यान लागू होणारा व्याजदर हा मूळत: खाते उघडण्यात आलेला व्याजदर असेल.

 (iii) विस्तारित खाते विस्तारित कालावधी दरम्यान कधीही बंद केले जाऊ शकते.  पूर्ण झालेल्या वर्षांसाठी, RD व्याज दर लागू होईल आणि एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी, PO बचत खाते व्याज दर लागू होईल.

 (iv) RD खाते मुदतपूर्तीच्या तारखेपासून 5 वर्षांपर्यंत ठेवीशिवाय ठेवता येते.

 (h) खातेदाराच्या मृत्यूनंतर परतफेड :-

 (i) खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित/दावेकरी संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये अशा आरडी खात्याची पात्र शिल्लक मिळविण्यासाठी दावा सादर करू शकतात.

 (ii) दाव्याच्या मंजुरीनंतर, नॉमिनी/कायदेशीर वारस संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये अर्ज सबमिट करून परिपक्वतेपर्यंत आरडी खाते सुरू ठेवू शकतात.

post office rd account login

post office rd account calculator

post office rd account details

post office rd account interest rate

Share this Useful Information with your Friends & Family

Leave a Comment